Zoeken in deze blog

zondag 26 januari 2014

Freedom for Filippos Loizos !!!!

OPEN BRIEF AAN HET GRIEKSE VOORZITTERSCHAP
VAN DE EUROPESE UNIE

Onmiddellijke intrekking van de vervolgingen tegen Filippos Loizos !
Annulering van de veroordelingen en vonnissen !
Verbreking van het wetsbegrip « godslastering »

Ter attentie van
Dhr Antonis Samaris, Griekse voorzitter van de Europese Unie, Zappeion Megaron, Athene, Griekenland

Met kopies aan
De Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Europese Parlement

16 januari 2014 : dezelfde dag dat u de krachtlijnen voorstelt van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie werd een jonge Griekse blogger, dhr Filippos Loizos, veroordeeld tot 10 maanden gevangenis voor de « misdaad van godslastering ».
Het voorwendsel is een onschuldige grap à la Tijl Uylenspiegel.
Van alle horizonten zijn burgers, zowel mannen als vrouwen, diep verontwaardigd over deze opmerkelijke veroordeling.

21 januari 2014 : in het kader van het Griekse voorzitterschap verklaart uw minister van Justitie, voor Transparantie en de Rechten van de Mens, dhr Charalampos Athanasiou, het volgende voor de banken van het Europese Parlement :
« het Griekse voorzitterschap zal werken aan de ontwikkeling van gebieden zoals de vrijheid, de veiligheid en de justitie » en hij benadrukt daarenboven « de demokratie, de wetgeving terzake en de fundamentele mensenrechten zijn onvoorwaardelijk en dus niet onderhandelbaar ».

Laten we nu even terugkeren in de tijd :
24 juni 2013 : de richtlijnen van de Raad van de Europese Unie bevelen aan alle derdewereldlanden aan alle godslasteringswetgevingen in voege te verbreken : wat een ironie in vergelijking met de huidige situatie !


Meneer de Eerste Minister, deze situatie is onverdraaglijk !

De ondertekenende organisaties en burgers  vragen u met overtuiging en vastberadenheid alle vervolgingen op te schorten tegen Filippos Loizos, zijn veroordeling nietig te verklaren en alle wetgevende initiatieven te vernietigen om een begrip zoals « godslastering » opnieuw een nieuw en eeuwig leven in te blazen.

Wij ondergetekenden,
vrijdag 3 januari 2014

Only a translation

Gemeenschappelijke verklaring van
Europa Laïca (Spanje),
de Unie van atheïsten en vrijdenkers (Frankrijk)
en de Nationale federatie van het vrije denken (Frankrijk)
((leden van het Europese bureau
voor een coördinatie van het vrije denken))

  1. Een nieuwe misdaad tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over het eigen lichaam wordt voorbereid in Spanje.

De PP (vokspartij) die nu regeert met een absolute meerderheid in Spanje wil de bestaande wet op abortus (in voege sinds 2010) veranderen.

Het wetsontwerp van de regering Rajoy «Wet ter bescherming van het leven van de vrucht en de rechten van de zwangere vrouw» wil abortus depenaliseren slechts in 2  uiterste gevallen:

            het bestaan van een groot gevaar voor het leven of de fysieke en psychische gezondheid van de moeder gedurende de eerste 22 weken der conceptie.

            als de zwangerschap het resultaat is van een misdaad tegen de vrijheid of een schending van de sexualiteit van de vrouw op voorwaarde dat dit gebeurde tijdens de eerste 12 weken en dat het verkrachtingsfeit tijdig werd aangegeven.

  1. De wet van 2010 die nog steeds van kracht is, staat toe een abortus uit te voeren zonder enige reden op te geven tijdens de eerste 14 weken van een zwangerschap. Deze wet is vergelijkbaar met andere wetten in voege in een meerderheid van landen van de Europese Unie.

Wat wil de volkspartij echter, samenheulend met de meest reactionaire en integristische fracties van het internationaal catholicisme?
Niet minder dan een terugkeer naar de situatie waarbij vrouwen niet langer het zelfbeschikkingsrecht hebben over hun moederschap. Zij zullen moeten bewijzen dat de belangen van het ongeboren kind in conflict treedt met hun eigen belangen.
Laat ons de wet van 2010 vergelijken met het nieuwe wetsontwerp:

3.1.1.
De wet van 2010 bepaalt dat minderjaringen van 16 of 17 jaar enkel hun ouders moeten informeren TENZIJ er speciale redenen zijn om dit niet te doen zoals een slechte band met de verwekker of indien de ouders hun kind onder druk zetten om geen abortus te laten uitvoeren.

3.1.2.
Het nieuwe wetsontwerp bepaalt echter dat de ouders in ALLE gevallen hun kinderen moeten begeleiden en zullen moeten beslissen in hun plaats.

3.2.1.
De wet van 2010 staat toe een zwangerschap te onderbreken van meer dan 22 weken bij vaststelling van afwijkingen van de foetus die levensbedreigend zijn. Deze diagnose moet komen van een dokter die niet de abortus uitvoert.
3.2.2.
In het geval dat de foetus kenmerken vertoont van een ernstige en ongeneselijke ziekte moet de diagnose bevestigd worden door een ziekenhuiscommissie.

3.2.3.
Het ontwerp van de volkspartij schroeft echter het begrip «zieke foetus» terug tot de mogelijke gevolgen ervan op de gezondheid van de moeder.
Moet aangetoond worden «een onomkeerbare schade, belangrijk en langdurend» en dit moet bevestigd worden door 2 specialisten geneesheren die niet deel uit maken van de instelling die de abortus uitvoert.
3.2.4.
Voor ziektes onverenigbaar met het leven worden de voorwaarden zelfs verdubbeld:
            een medisch rapport moet de risicos voor de moeder bevestigen
            een ander rapport met betrekking tot de pathologie van de foetus moet in overeenstemming zijn met de vereisten en bepalingen van de Spaans bio-ethische vereniging.

  1. De Nationale federatie van het vrije denken Frankrijk, Europa Laïca en de Unie van atheïsten en vrijdenkers in Spanje
stellen dit wetsontwerp aan de kaak als de uitdrukking van een nieuwe nationale katholieke kruistocht tegen de gewetensvrijheid van alle vrouwen. Deze kruistocht wordt ondersteund door de katholieke hiërarchie op het hoogste niveau (het Vatikaan) samen met Pro Vita organisaties van allerlei pluimage.

Dit offensief krijgt overigens applaus op de banken van de Europees extreem rechtse politiek.
Is dit een voorspel tot een andere, op grotere schaal, geplande aanval tegen de universele waarden van de rechten van de mens in een specifiek Europese context?
Moeten wij ons opnieuw verontrusten?

*****************************************************************************
Hets is daarom dat alle ondertekende organisaties vragen:
             de intrekking van het nieuwe wetsontwerp
            en zij nodigen alle andere vrijdenkersorganisaties uit samen te werken om dit te bekomen.

*****************************************************************************