Zoeken in deze blog

maandag 31 maart 2014

ALTER PRISONS INTO SELF MANAGED SOCIAL AND CULTURAL CENTERS !!!

A better idea than putting people into jails is this jail art call

“jailart”

Proxecto Cárcere calls artists to participate in the open, international project 
for the old prison of A Coruña to become a Selfmanaged Sociocultural Center.
The works will take part in an exhibition this year.
 It will take place inside or outside the prison, abandoned and disused at present.
A picture of each work will be uploaded in jailartproxectocarcere.wordpress.com
For further information please visit our blog: proxectocarcere.blogaliza.org 
or send an e-mail to proxectocarcere@gmail.com

Subject: Jail
Deadline: 1st June 2013
No measurement limits
Free technique
The works will not be returned and will become part of the archives of Proxecto Cárcere.

Send your works to:
Carlos Botana
Avda. Gral. Sanjurjo, 62 - 2º
15006 - A Coruña
Spain

vrijdag 28 maart 2014

MAIL ART IN SUPPORT OF PRISONERS 2

MAIL ART IN SUPPORT OF PRISONERS

Murray Menzies, an artist who has designed and printed numerous artistamps, is presently in prison in New Zealand (for a "drugs" offence done by his flatmate, who did not confess, so Murray got the blame!)

He is now in jail until at least March 2014.  I have been writing to him and sending magazines and booklets and stamps, but he got so many stamps that the prison bosses have now told him that "stamps are illegal contraband" and may not be sent in to the jail.  So just write him letters, send brochures ABOUT your stamps, (and also send return-addressed envelopes with your artistamps affixed!)

His address:

Murray A. Menzies,
ICIS Special Commissioner for Peace in Burma,
Private Bag 2000,
Balclutha,
NEW ZEALAND 9240donderdag 27 maart 2014

Demonstration in Istanbul in 2012 for Hrant Dink


Collage on envelope by Alain Cotten, France

Hrant was a journalist who wrote on the genocide in Armenia and was murdered in consequence

dinsdag 25 maart 2014

AGAINST THE INTRODUCTION OF RELIGIONS IN PUBLIC EDUCATION

RESOLUTIE AANVAARD DOOR DE KRING VAN HET VRIJE DENKEN / CERCLE DE LIBRE PENSEE (KVD-CLP) OP 18 OKTOBER 2013

ZICH BASEREND OP
° de oprichtingstekst van de KVD-CLP van 23 juni 2013
° het manifesto voor gewetensvrijheid van Oslo, 12 augustus 2011
° het principe dat het Vrije Denken de gewetensvrijheid boven alles verdedigt en elk dogma verwerpt
° de toepassing van het Vrije Denken in de school en de opvoeding
° de overtuiging dat religie een privézaak is
° de neutraliteit van het officiële onderwijs
° de doelen van de school, namelijk het onderwijs van onder andere de wetenschappelijke kennis, diens specifieke methodes en technieken, onderworpen aan het kritische denken
° het feit dat alle mensen en hun kinderen via het verplichte onderwijs recht hebben op een gemeenschappelijk onderwijs der wetenschappen
° het standpunt dat de filosofie integraal deel uit maakt van de wetenschappelijke kennis en methodes, steunend op de rede en het kritische denken
° de mogelijkheid om filosofie reeds te introduceren bij de schoolgaande jeugd vanaf het lager onderwijs

DENKT DE KVD-CLP HET VOLGENDE :

° De maatschappelijke opvoeding (de kennis der instellingen en politieke wetenschap) maakt integraal deel uit van de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en de menselijke wetenschappen in het algemeen en is NIET het onderwerp van een leerpakket filosofie

° Het confessionaliseren van gelijk welke les onder de noemers en maskers van labels als « maatschappelijke overtuigingen of stromingen in dialoog », « kennisgeving van het religieuze feit », « specifieke geschiedenis der godsdiensten », « samen leven is samen leren » en andere nonsens
VORMT EEN ECHTE BEDREIGING VAN DE NEUTRALITEIT VAN HET OFFICIEEL ONDERWIJS en schept een nieuw privilege, nieuwe mogelijkheden voor de godsdiensten in dat specifieke kader. Het is het openen van een nieuwe achterdeur voor de introducttie van de godsdiensten in het publieke onderwijs.

° De maatschappelijke opvoeding (kennis der staatsinstellingen en politiek) maakt GEEN deel uit van een cursus filosofie of filosofisch denken.


VERDEDIGT DE KVD-CLP HET VOLGENDE :

° De totale scheiding van het leerproces en de godsdienst en dus voor de verwerping van alle cursussen van het type « religie en moraal » IN het officiële publieke onderwijs !

° De introductie van een lespakket filosofie vanaf het lager onderwijs in dat officiële onderwijs, waarvan de inhoud moet steunen op wetenschappelijke methodes, de rede en het kritische denken.

ALDUS ZAL DE KVD-CLP KAMPAGNE VOEREN OM HET ONDERWIJS IN DIE  RICHTING TE STIMULEREN EN TE STURENSUPPORT THE 4TH CONGRES OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FREE THINKING

De Belgische Kring van het vrije denken – Cercle de Libre Pensée (KVD – CLP)
roept op om het 4de congres van de Internationale Vereniging van het Vrije Denken (IVVD) te Londen
te ondersteunen en eraan deel te nemen

De IVVD werd opgericht te Oslo in Noorwegen in augustus 2011. Hun 2de congres had plaats in Mar Del Plata, Argentinië, in november 2012.
Het 3de congres gebeurde in Conception, Chili, in november 2013.
Het 4de congres zal plaats grijpen te Londen op 11 augustus 2014 in de Conway Hall, mythisch oord van het Britse militantisme, 25 Red Lyon Square.

PROGRAMMA
‘s Morgens : conferentie door Keith Porteous Wood, directeur van de National Secular Society (Vrije Denken Engeland) rond het thema « de misdaden van de kerken en justitie voor hun slachtoffers ».

‘s Namiddags : meeting over de scheiding tussen kerk en staat.

Alle organisaties van de deelnemende landen en alle deelnemers aan het congres kunnen openlijk debateren over deze onderwerpen en over de situatie in hun eigen land. Dit is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van de IVVD en het Europese bureau voor de coördinatie van het Vrije Denken.

Daarom roepen wij alle vrijdenkers op om deel te nemen aan deze gebeurtenis en om financieel de voorbereiding van dit wereldcongres te ondersteunen.

ALLEN DAARHEEN !!!
Voor de scheiding van Kerken en Staat
Voor Gerechtigheid voor de slachtoffers der Kerken
Voor het Vrije Denken
Allen te Londen op 11 augustus 2014 !


Ik, ondergetekende
NAAM ……………………… VOORNAAM………….
ADRES ………………………………………………….
EMAIL …………………………………………………
TELEFOON ……………………………………………

....... Word lid van de KVD-CLP en stort de som van 24 euro per jaar of 2 euro per maand op het rekeningnummer van de KVD-CLP :   BE 70 0688 9962 6325


…. Wens info te ontvangen over de voorbereiding van het 4de congres van de IVVD

…. Wens deel te nemen aan het wereldcongres te Londen op 11/08/2014

…. Schenk de som van …… euro aan een lid van de KVD-CLP

…. Stort de som van …… euro op het rekeningnummer van de KVD-CLP :   BE 70 0688 9962 6325
ten einde het zenden van een delegatie te kunnen financieren voor Londen, 11/08/2014

(invullen waar het past)

DATUM ………
HANDTEKENING ……

MET DANK VOOR UW STEUN !!!

Ingevuld document terug te sturen naar de KVD-CLP
Tav Pascal Piraux, voorzitter, de Lochtstraat 52, 1030 Brussel

Of per email : clp.kvd@gmail.com

****************************************************************************
PERSOONLIJKE OPROEP VAN GUIDO VERMEULEN

Brussel, postdatum


Beste

In maart 2014 werd ik verkozen tot nederlandstalig ondervoorzitter van een nieuwe kring voor het vrije denken.
De kring is tweetalig maar heeft slechts een handvol Nederlandstalige leden.
Vandaar deze uitnodiging om lid te worden van de KVD-CLP.

Ja maar Guido hoor ik jullie al zeggen. Zijn er al niet genoeg vrijdenkersorganisaties in beide landsgebieden ?

Er zijn er NOOIT genoeg, is mijn antwoord.

2de punt is dat deze kring essentieel verschilt van andere verenigingen doordat hij
1De absolute scheiding van kerk en staat verdedigt
2De autoriteit van het politieke systeem verwerpt
3De autoriteit van de economie en het kapitaal verwerpt

Het vrije denken houdt in dat iedereen het recht heeft op zijn eigen overtuiging, om te geloven of niet te geloven maar dit is een privézaak en mag niet het onderwerp vormen van een overheidssubsidiëring.
Dat houdt in dat wij de financiering van de erediensten en het religieuze privé-onderwijs
door de overheid verwerpen want dit is een aantasting van de neutraliteit van de staat.
Het compromis dat tot stand kwam na de schoolkwestie is een totale capitulatie van dat principe en een oprechte waarachtige democratie onwaardig.

Wij hebben dan ook gekozen om zelf een feitelijke vereniging te zijn, GEEN VZW bvb omdat wij alle subsidies weigeren. Wij rekenen enkel op de steun en giften van de leden en simpatisanten van de kring voor het vrije denken.

Met dank voor uw aandacht en steun,

Guido Vermeulen