Zoeken in deze blog

dinsdag 25 maart 2014

AGAINST THE INTRODUCTION OF RELIGIONS IN PUBLIC EDUCATION

RESOLUTIE AANVAARD DOOR DE KRING VAN HET VRIJE DENKEN / CERCLE DE LIBRE PENSEE (KVD-CLP) OP 18 OKTOBER 2013

ZICH BASEREND OP
° de oprichtingstekst van de KVD-CLP van 23 juni 2013
° het manifesto voor gewetensvrijheid van Oslo, 12 augustus 2011
° het principe dat het Vrije Denken de gewetensvrijheid boven alles verdedigt en elk dogma verwerpt
° de toepassing van het Vrije Denken in de school en de opvoeding
° de overtuiging dat religie een privézaak is
° de neutraliteit van het officiële onderwijs
° de doelen van de school, namelijk het onderwijs van onder andere de wetenschappelijke kennis, diens specifieke methodes en technieken, onderworpen aan het kritische denken
° het feit dat alle mensen en hun kinderen via het verplichte onderwijs recht hebben op een gemeenschappelijk onderwijs der wetenschappen
° het standpunt dat de filosofie integraal deel uit maakt van de wetenschappelijke kennis en methodes, steunend op de rede en het kritische denken
° de mogelijkheid om filosofie reeds te introduceren bij de schoolgaande jeugd vanaf het lager onderwijs

DENKT DE KVD-CLP HET VOLGENDE :

° De maatschappelijke opvoeding (de kennis der instellingen en politieke wetenschap) maakt integraal deel uit van de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en de menselijke wetenschappen in het algemeen en is NIET het onderwerp van een leerpakket filosofie

° Het confessionaliseren van gelijk welke les onder de noemers en maskers van labels als « maatschappelijke overtuigingen of stromingen in dialoog », « kennisgeving van het religieuze feit », « specifieke geschiedenis der godsdiensten », « samen leven is samen leren » en andere nonsens
VORMT EEN ECHTE BEDREIGING VAN DE NEUTRALITEIT VAN HET OFFICIEEL ONDERWIJS en schept een nieuw privilege, nieuwe mogelijkheden voor de godsdiensten in dat specifieke kader. Het is het openen van een nieuwe achterdeur voor de introducttie van de godsdiensten in het publieke onderwijs.

° De maatschappelijke opvoeding (kennis der staatsinstellingen en politiek) maakt GEEN deel uit van een cursus filosofie of filosofisch denken.


VERDEDIGT DE KVD-CLP HET VOLGENDE :

° De totale scheiding van het leerproces en de godsdienst en dus voor de verwerping van alle cursussen van het type « religie en moraal » IN het officiële publieke onderwijs !

° De introductie van een lespakket filosofie vanaf het lager onderwijs in dat officiële onderwijs, waarvan de inhoud moet steunen op wetenschappelijke methodes, de rede en het kritische denken.

ALDUS ZAL DE KVD-CLP KAMPAGNE VOEREN OM HET ONDERWIJS IN DIE  RICHTING TE STIMULEREN EN TE STURENGeen opmerkingen:

Een reactie posten