Zoeken in deze blog

dinsdag 25 maart 2014

SUPPORT THE 4TH CONGRES OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FREE THINKING

De Belgische Kring van het vrije denken – Cercle de Libre Pensée (KVD – CLP)
roept op om het 4de congres van de Internationale Vereniging van het Vrije Denken (IVVD) te Londen
te ondersteunen en eraan deel te nemen

De IVVD werd opgericht te Oslo in Noorwegen in augustus 2011. Hun 2de congres had plaats in Mar Del Plata, Argentinië, in november 2012.
Het 3de congres gebeurde in Conception, Chili, in november 2013.
Het 4de congres zal plaats grijpen te Londen op 11 augustus 2014 in de Conway Hall, mythisch oord van het Britse militantisme, 25 Red Lyon Square.

PROGRAMMA
‘s Morgens : conferentie door Keith Porteous Wood, directeur van de National Secular Society (Vrije Denken Engeland) rond het thema « de misdaden van de kerken en justitie voor hun slachtoffers ».

‘s Namiddags : meeting over de scheiding tussen kerk en staat.

Alle organisaties van de deelnemende landen en alle deelnemers aan het congres kunnen openlijk debateren over deze onderwerpen en over de situatie in hun eigen land. Dit is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van de IVVD en het Europese bureau voor de coördinatie van het Vrije Denken.

Daarom roepen wij alle vrijdenkers op om deel te nemen aan deze gebeurtenis en om financieel de voorbereiding van dit wereldcongres te ondersteunen.

ALLEN DAARHEEN !!!
Voor de scheiding van Kerken en Staat
Voor Gerechtigheid voor de slachtoffers der Kerken
Voor het Vrije Denken
Allen te Londen op 11 augustus 2014 !


Ik, ondergetekende
NAAM ……………………… VOORNAAM………….
ADRES ………………………………………………….
EMAIL …………………………………………………
TELEFOON ……………………………………………

....... Word lid van de KVD-CLP en stort de som van 24 euro per jaar of 2 euro per maand op het rekeningnummer van de KVD-CLP :   BE 70 0688 9962 6325


…. Wens info te ontvangen over de voorbereiding van het 4de congres van de IVVD

…. Wens deel te nemen aan het wereldcongres te Londen op 11/08/2014

…. Schenk de som van …… euro aan een lid van de KVD-CLP

…. Stort de som van …… euro op het rekeningnummer van de KVD-CLP :   BE 70 0688 9962 6325
ten einde het zenden van een delegatie te kunnen financieren voor Londen, 11/08/2014

(invullen waar het past)

DATUM ………
HANDTEKENING ……

MET DANK VOOR UW STEUN !!!

Ingevuld document terug te sturen naar de KVD-CLP
Tav Pascal Piraux, voorzitter, de Lochtstraat 52, 1030 Brussel

Of per email : clp.kvd@gmail.com

****************************************************************************
PERSOONLIJKE OPROEP VAN GUIDO VERMEULEN

Brussel, postdatum


Beste

In maart 2014 werd ik verkozen tot nederlandstalig ondervoorzitter van een nieuwe kring voor het vrije denken.
De kring is tweetalig maar heeft slechts een handvol Nederlandstalige leden.
Vandaar deze uitnodiging om lid te worden van de KVD-CLP.

Ja maar Guido hoor ik jullie al zeggen. Zijn er al niet genoeg vrijdenkersorganisaties in beide landsgebieden ?

Er zijn er NOOIT genoeg, is mijn antwoord.

2de punt is dat deze kring essentieel verschilt van andere verenigingen doordat hij
1De absolute scheiding van kerk en staat verdedigt
2De autoriteit van het politieke systeem verwerpt
3De autoriteit van de economie en het kapitaal verwerpt

Het vrije denken houdt in dat iedereen het recht heeft op zijn eigen overtuiging, om te geloven of niet te geloven maar dit is een privézaak en mag niet het onderwerp vormen van een overheidssubsidiëring.
Dat houdt in dat wij de financiering van de erediensten en het religieuze privé-onderwijs
door de overheid verwerpen want dit is een aantasting van de neutraliteit van de staat.
Het compromis dat tot stand kwam na de schoolkwestie is een totale capitulatie van dat principe en een oprechte waarachtige democratie onwaardig.

Wij hebben dan ook gekozen om zelf een feitelijke vereniging te zijn, GEEN VZW bvb omdat wij alle subsidies weigeren. Wij rekenen enkel op de steun en giften van de leden en simpatisanten van de kring voor het vrije denken.

Met dank voor uw aandacht en steun,

Guido Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten